Chránené pracovisko

Záleží nám na hodnotách, ktoré vkladáme do projektov pre našich klientov

Infinity Communication je chránené pracovisko, preto presadzujeme aj hodnoty sociálneho charakteru. Objednaním služieb u nás podporujete ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí pre Vás pripravia plnohodnotné výsledky vo svete komunikácie a vzťahov s verejnosťou. Navyše si môžete uplatniť formu náhradného plnenia.

Čo je náhradné plnenie?

Máte vo svojej firme 20 zamestnancov? Ak pri tomto počte nevytvárate pracovné miesto pre ZŤP zamestnancov, musíte odviesť ročne minimálne sumu 1 295,- € za nevytvorenie pracovného miesta pre ZŤP zamestnanca.  Túto sumu môžete investovať do zlepšenia prezentácie vlastnej firmy a to tak, že si objednáte naše služby chráneného pracoviska (resp. chránenej dielne), a celú investíciu si uplatníte ako formu náhradného plnenia. Je to jednoduché.

Náhradné plnenie vo forme využitia našich služieb Vám v budúcnosti prinesú vyšší obrat, pozitívnejších, spokojnejších a úspešnejších zamestnancov a rovnako aj lepšiu prezentáciu spoločnosti. Pri objednávke 1 151,- € ušetríte na samotnom odvode až 144,- €, (minimálny odvod štátu 1 295,- €). Nižšie nájdete tabuľku, kde si podľa počtu zamestnancov môžete preveriť povinný odvod a náhradné plnenie.

Kalkulačka na výpočet náhradného plnenia